Menu
Λογαριασμός Αγαπημένα
Καλάθι
Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των €49!

Όροι χρήσης

Γενικά

H ατομική επιχείρηση ΖΩΗ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Αγ. Σοφίας 23, ΤΚ 54623 με Α.Φ.Μ. 161229677 Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 129715204000, τηλ. +30 2310264484, ηλεκτρονική διεύθυνση, info@dazzeal.gr Η (στο εξής εταιρία) έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.dazzeal.gr (στο εξής ιστοσελίδα).
Η χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες δωρεάν, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει με πληρωμή προϊόντα μέσα από την ιστοσελίδα, παρακαλείται να διαβάσει τους όρους συναλλαγών.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει του παρόντες όρους.


Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο να παρέχει πληροφορίες ως προς τους τομείς δραστηριότητας και τα προϊόντα Dazzeal. Επίσης, λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά με πληρωμή προϊόντων σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν συνιστούν συμβουλές ούτε προτροπή ή παρότρυνση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας για επιχείρηση ή μη ενεργειών ή λήψη αποφάσεων.


Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στη εταιρία ή η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών.
Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται.


Ζητήματα ευθύνης

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, δεν φέρει όμως καμία σχετική ευθύνη. Όμοια προσπάθεια καταβάλλει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, χωρίς όμως να φέρει σχετική ευθύνη. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λ.π.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της.
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι – διαχειριστές των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.
Ο επισκέπτης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρία ή/και τρίτα πρόσωπα.


Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρία σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.


Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, όπως κάθε φορά ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Dazzeal Pro

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση επαγγελματία?

Οι επαγγελματίες του χώρου ομορφιάς  (Make-up artists, Hair stylists, Nail artists), αισθητικοί και οι σπουδαστές αισθητικής και επαγγελμάτων ομορφιάς.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πίσω όψη Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης

2.Εάν είσαι  Σπουδαστής του χώρου ομορφιάς : Bεβαίωση σπουδών ή το πάσο της σχολής.

   Εάν είσαι  Επαγγελματίας του χώρου ομορφιάς  : Πτυχίο (απόφοιτος σχολής ≥ 3 μηνών) ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

   Για τους   Ιδιοκτήτες Σχολών Αισθητικής : Αντίγραφο έναρξης επιχείρησης

  • Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, θα αποθηκεύουμε τα αρχεία σε φακέλους για έως 2 χρόνια από την τελευταία αγορά για λόγους audit. Σε περίπτωση απόρριψης, τα δικαιολογητικά θα διαγράφονται εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.
  • Οι επαγγελματίες/ σπουδαστές θα έχουν έκπτωση για 2 χρόνια από την ημέρα της έγκρισης τους, αφού παρέλθουν τα 2 έτη θα χρειαστεί να προσκομίσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά.
  •  Τα προϊόντα που ανήκουν σε limited edition συλλογή εξαιρούνται από την pro discount.