Menu
Λογαριασμός Αγαπημένα
Καλάθι
-20% με αγορές άνω των €30 με κωδικό: STELLA20 🎁

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγικά

 1. H ατομική επιχείρηση ΖΩΗ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Αγ. Σοφίας 23, ΤΚ 54623 με Α.Φ.Μ. 161229677 Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 129715204000, τηλ. +30 2310264484, ηλεκτρονική διεύθυνση, info@dazzeal.gr (στο εξής εταιρία) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των πωλούμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.dazzeal.gr. Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σέβεται την ιδιωτικότητά σας.
 2. Η εταιρία μας συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.
 3. Κατά το χρόνο που συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία, η εταιρία μας σας ενημερώνει για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται, για τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας έναντι της εταιρίας μας.
 4. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να παρέχουμε την παραπάνω υπό 3 ενημέρωση κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και με εύκολα προσβάσιμη μορφή, συντάξαμε την παρούσα πολιτική, η οποία περιλαμβάνει γενική ενημέρωση. Την πολιτική αυτή παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.
 5. Η παρούσα πολιτική απορρήτου θα αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της εταιρίας μας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σκοπός και νομική βάση της συλλογής

Η εταιρία μας επεξεργάζεται και συγκεκριμένα, λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. Δεδομένα επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς κατόπιν αίτησής σας για επικοινωνία μαζί σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, καθώς και το έννομο συμφέρον μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και, κατά συνέπεια, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
 2. Δεδομένα ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς, όπως εσείς τα δηλώνετε, με σκοπό τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, την εκτέλεση και υποστήριξή της, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή εκπλήρωση καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις Δημόσια Αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας.
 3. Δεδομένα επικοινωνίας σας (email και κινητό τηλέφωνο). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατόπιν δικού σας αιτήματος για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (newsletter, sms). Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.
 4. Δεδομένα σύνδεσης – αναγνώρισης πελάτη (κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό σας και email). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς με σκοπό να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Τα προηγούμενα στοιχεία που εσείς εισάγεται μπορούν να τροποποιηθούν από εσάς. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρία συνιστά σύνθετους κωδικούς πρόσβασης, τακτική αλλαγή, αποφυγή εύκολα προβλέψιμων κωδικών, όπως για π.χ η ημερομηνία γέννησης και τήρηση μυστικότητας από μέρους σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης.
 5. Δεδομένα παραγγελιών σας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στο ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και το έννομο συμφέρον μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
 6. Δεδομένα σύνδεσης (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης). Η εταιρία μας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πολιτική cookies. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 7. Η ιστοσελίδα μας κατά διαστήματα περιέχει συνδέσμους προς και από ιστοσελίδες τρίτων προσώπων. Επισημαίνουμε ότι οι ιστοσελίδες των τρίτων αυτών προσώπων έχουν δική τους πολιτική απορρήτου, ανεξάρτητη από αυτήν της εταιρίας μας για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη.

3. Κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας, την εκτέλεση καθήκοντος, την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της καθώς και στην περίπτωση που η εταιρία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, οι αποδέκτες των δεδομένων αφορούν στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχουμε αναλάβει να σας προσφέρουμε:

 1. Εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας (λογιστές, εταιρίες ταχυμεταφορών, πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως για την υπηρεσία newsletter, δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι κλπ), οι οποίοι εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
 2. Εξυπηρετητές (servers) που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, οι οποίοι τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
 3. Δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργεία), προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις τους.
 4. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.
 5. Οι πληρωμές γίνονται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού φορέα.

4. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ
Αίτημα επικοινωνίας 6 μήνες από τη διεκπεραίωση του αιτήματος
Έγγραφα τιμολόγησης Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Δεδομένα ταυτότητας 5 έτη από τη διαγραφή του λογαριασμού
Υπηρεσία newsletter - ενημέρωση μέσω sms Μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής
Δεδομένα σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης) Μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού
Δεδομένα παραγγελιών Μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού
Σύνδεση με λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης Σύμφωνα με τον μηχανισμό των παροχών μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση πρόβλεψης μικρότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τη νομοθεσία, η παραπάνω διάρκεια μειώνεται ή αυξάνεται αναλόγως. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της εκάστοτε παραπάνω διάρκειας εγερθούν αξιώσεις ή αξιόποινες πράξεις άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, η σχετική διάρκεια παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.


5. Προσωπικά δεδομένα από παιδιά

Οι υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας και η ίδια η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης. Η εταιρία μας δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ενός παιδιού κάτω των 18 ετών χωρίς την έγκυρη συναίνεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα.


6. Τα δικαιώματά σας

 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 2. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.
 3. Για την άσκηση των υπό 2 δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@dazzeal.gr.
 4. Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 5. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και όχι για ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία.